Skip to main content

Fusao Ohori

Coordinator
Tokyo
Mobile
+81 90 6949 5469
Email
ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki

Inspector
Chiba
Mobile
+81 90 9826 9411
Email
fujiki_shigeru@itf.org.uk

Yoshihiro Toyomitsu

Inspector
Tokyo
Mobile
+81 90 5306 2494
Email
toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk